Nejrozšířenějšim zdrojem beta glukanů jsou:

  • stěny buněk pekařských kvasnic Saccharomyces cerevisiae,
  • zrna některých obilovin (obsah se pohybuje medzi 1-7%),
  • vyšší houby (obsah beta glukanů v dřevokazních houbách se pohybuje až do 30%).
Značná pozornost se obrací na tzv. lékařské houby, jejichž polysacharidy jsou schopny lidskému organizmu poskytnout výraznejší imunostimulační účinek na rozdíl od glukanů izolovaných z jiných zdrojů. Aktivita závisí od molekulové hmotnosti, četnosti větvení a struktury molekul. Nejvyšší protinádorovou účinnost vykazují beta 1,3/1,6 glukany se stupněm větvení 0,22 - 0,33 a s vyšší relativní molekulovou hmotností. Do této skupiny patří beta glukan izolovaný z hlívy ústřičné, stupeň větvení je 0,25.

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus, Hiratake)Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus, Hiratake) mezi průmyslově používanými dřevokazními houbami vyhovuje těmto kriteriím, a má i nejlepší nutriční hodnoty. Beta glukan izolovaný z této houby má výrazný protirakovinový a imunomodulační účinek. Vysoký obsah polysacharidů, příznivý stupeň větvení a čistota dělá z beta glukanů izolovaných z hlívy ústřičné atraktívní výrobek s ohledem na cenu a kvalitu.

Hlíva ústřičná se průmyslově pěstuje na slámě. Kvalita slámy a podmíny pěstování hlívy výrazným způsobem ovlyvňují kvalitu houby a tím i kvality produktů z ní. Surovina, kterou používáme na výrobu beta glukanu pochází z ekologického zemědělství, čímž se efektivně vyhneme nežádoucím látkám v glukanu:
  • těžkým kovům,
  • residuím pesticidů a herbicidů,
  • zbytkům zemědělských hnojiv.

Stránka "BETA GLUKAN" (a její podstránky) je určena jen pro odborné publikum - lékařům a lékárníkům a pod. Jestli jste lékař, lékárník nebo osoba podobného zaměření, klikněte na "Pokračovat". V opačném případe klikněte na "Zpět".

Pokračovat               ZpětCertifikáty