Z množstva výzkumů a stúdií, jako i z praktického používání beta glucanu jsou známe tyto účinky:

Aktivace imunitního systému a ochrana před infekcemi


Funkčnost imunitního systému může být narušena v důsledku vícero faktorů, jako např. stres, vliv životního prostředí, životní styl a životospráva, vedlejší účinky léčby anebo užívání léků, atd. Pokud imunitní systém nepracuje správně, efektivně a dostatočně rychle, není schopen chránit organizmus před patogeny. Výsledkem je chorobný stav. Beta glucan je schopen aktivovat imunitní systém, optimalizovat jeho funkce na normální a přirozenou úroveň, co vede  k tomu, že tělo je schopné se bránit před infekcemi.
 

 • Brown G.D. and Gordon S. Role and Mechanism of Fungal Glucans Effects in Immunology. MicroReview. Cellular Microbiology 7 (4): 471–479 (2005).
 • Brown G. D., Gordon S. Minireview: Fungal Glucans and Mammals Immunity. Immunity, 19: 311–315, (2003)
 • Rajewska J., Balasinska B. Biologically Active Components of Edible Fungi and Their Favorable Effect on the Health. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2004; 58: 352-7. Review.
 • Wasser SP. Healing Fungi as Source of Anti-Tumor and Immunomodulation Polysacharides. Appl. Microbiol. Biotechnol. 60: 258-274 (2002)
 • Novak M, Vetvicka V: β-glucans, History and the Present: Immunomodulatory Aspects of Mechanisms of Action, J Immunol 5:47-57, 2008
 • Lull C, Wichers HJ, Savelkoul HFJ. Antiinflammatory and Immunomodulating Properties of Fungal Metabolites. Mediators Inflamm. 2005 June 9; 2005(2): 63–80
 • Reynolds J.A., Kastello M.D., Harrington D.G. et al. Glucan-Induced Resistence Increase of the Host against Selected Infection Diseases. Infection and Immunity, Oct. 1980, Vol. 30, No. 1: p. 51-57.

Protinádorové účinky


Známým účinkem medicinských hub je protirakovinový efekt. Tento fakt byl hlavním důvodom pro intenzivní studium beta glucanu. Beta glucan pomahá v terapií vícero typů rakoviny, tato jeho vlastnost je príčinou, proč v Japonsku v 80-tých letech zahrnuli beta glucan do terapeutických procesů jako adjuvant. Beta glucan navíc podporuje imunitní systém v průběhu terapie onkologických onemocnění, kde  imunita je výrazně poškodena v důsledku používání různých léčebných postupů, co vede  k nežádoucím vedlejším účinkům a rozvoji infekcí. Experimenty ukázaly, že pacienti, kteří v průběhu onkologické terapie užívají beta glucan, mají lepší kvalitu a komfort života.

 • Novak M, Vetvicka V: β-glucans, History and the Present: Immunomodulatory Aspects of Mechanisms of Action, J Immunol 5:47-57, 2008
 • Yan, J., Vetvicka, V., Xia, Y., Coxon, A., Carroll, M. C., Mayadas, T. N., and Ross, G. D. 1999. {J-glucan, a "specific" biologic response modifier that uses antibodies to target tumors for cytotoxic recognition by leukocyte complement receptor type 3 (CDIIb/CDI8). J. lmmunol. 163:3045-3052.
 • Matsuoka, H .. Sen, Y., Wakasugi, H., Saito, T., and Tomoda, H. 1997. Lentinan potentiates immunity and prolongs survival time of some patients. Anticancer Res. 17:2751-2755.
 • Takeshita, K., Saito, N., Sato, Y., Maruyama, M., Sanagawa, M., Habu, H., and Endo, M. 1991. Diversity of complement activation by lentinan, an antitumor polysaccharide, in gastric cancer patients. Nippon Geka Gakkai Zasshi 92:5-11.
 • Borchers A.T., Stern J.S., Hackman R.M., Keen C.L., Gerschwin M.E.:Mushrooms, tumors and imunity. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 221: 1999, 281-293
 • Wasser SP, Medicinal mushrooms as a source of antitumor and immunomodulating polysaccharides. Appl Microbiol Biotechnol. 2002 Nov;60(3):258-74. Epub 2002 Sep 10.


Ochrana před radiací


Různé zdroje radiace poškozují organizmus a imunitní systém, poškozují imunitní buňky, jako i pozitívní bakterie v těle. Experimenty vlivu beta glucanu na ochranu organizmu v průběhu zvýšené radiace prokázaly, že dochází k výrazně nižšímu poškození imunitního systému, co vede k rychlejšímu zotavení z radiace ve srovnání s kontrolní skupinou zvířat, ktorá po vystavení zvýšené radiaci rychle uhynula v důsledku post radiačních infekcí. Tento pozitivní vliv  beta glucanu je důsledkem schopnosti beta glucanu pozitívně ovlivňovat proliferaci (tvorbu a životaschopnosť) nespecifických kmenových buněk, které sa tvoří v kostní dřeni. Následně sa tyto kmenové buňky vyvinou na bílé alebo červené krvinky. Funkčnost kostní dřene může být negatívně ovlivněna vícero faktory, jako např. užívání léků, vystavení zvýšené radiaci a pod.

 • Patchen ML, D´Alesandro MM, Brook I, Blakely WF, McVittie TJ.: Glucan: mechanisms involved in its "radioprotective" effect. J Leuc Biol, 1987, 42: 95-105.
 • Gu Yeun-hwa et al.: A study of the radioprotection effect of macro glucan (beta 1,3 glucan) in the fetuses of ICR mice. Journal of oriental medicine, Vol. 5 No 1, December 2000.
 •  Patchen et al.: Effects of pre- and post-irradiation glucan treatment on pluripotent stem cells, granulocytes, macrophage and erythroid progenic cells and homopoietic stromal cells. Experientia, 1984, Nov 15, 40 (11).
 •  Patchen et al.: Survival enhancement and homopoietic regenration following radiation exposure: therapeutic approach using glucan and granulocyte colony stimulating factor, Exp. Hematol., 1990 Oct, 18(9): 1042-1048.

 V jednom z najvýznamnějších světových onkologických center na světe - Memorial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku ve spolupráci s National Cancer Institute probíhají v současnosti klinické testy s beta glucanem u pacientů s těžkými onkologickými postiženími jako sú leukémie, metastázující neuroblastom, progredující lymfom a pod.

Stránka "BETA GLUKAN" (a její podstránky) je určena jen pro odborné publikum - lékařům a lékárníkům a pod. Jestli jste lékař, lékárník nebo osoba podobného zaměření, klikněte na "Pokračovat". V opačném případe klikněte na "Zpět".

Pokračovat               ZpětCertifikáty