Podle dosavadních publikovaných vědeckých studií má beta glucan významný vliv na funkčnost imunitního systému. To se prejevuje:

  • v lepší ochraně vůči vírům, parazitům, plesním anebo baktériím (společně nazývané jako "patogeny")
  • při prevencii a léčbě rakoviny
  • příznivým působením při přecitlivělosti na alergeny


Podpora imunitního systému beta glukanem je teda zprostředkována změněnou aktivitou imunitních buněk (makrofágů, neutrofilů, NK buňěk a T-lymfocytů) a zvýšením jeich funkčnosti, což se v konečném důsledku projeví:

  • vyhledávaním a odstraňováním cizorodých látek v těle, jako např. baktérií, vírů, plísní, parazitů, infekcí
  • zvýšenou produkcí cytokinů (např. TNF - tumor necrosis factor) a některých podskupin T lymfocyů
  • zvýšenou nespecifickou imunitní reakcí organizmu

Stránka "BETA GLUKAN" (a její podstránky) je určena jen pro odborné publikum - lékařům a lékárníkům a pod. Jestli jste lékař, lékárník nebo osoba podobného zaměření, klikněte na "Pokračovat". V opačném případe klikněte na "Zpět".

Pokračovat               ZpětCertifikáty